Aktuality

Úradné hodiny cez sviatky

Obecný úrad v dňoch 21. a 22. decembra bude zatvorený a v dňoch 27.-28.-29. decembra úradné hodiny budú skrátené od 8.00 do 12.00 hod

Ďalej »

Zápis do ZŠ na školský rok 2017/2018

Zápis do ZŠ na školský rok 2017/2018 do ročníkov 1-4. s vyučovacím jazykom slovenským sa bude konať dňa 20.04.2017 (15.30-18.00h) a do ročníkov 1-9. s vyučovacím jazykom maďarským dňa 19.04.2017 (15:30-18:00h).

Ďalej »