Aktuálne správy

Dobrovoľný hasičský zbor

Najstaršou civilnou organizáciou v našej obci je Dobrovoľný hasičský zbor vo Štvrtku na Ostrove, ktorý už vyše 126 rokov vyvíja svoju blahodarnú činnosť. Podľa listinných dôkazov Stanovy dobrovoľného hasičského zboru boli vypracované 12. septembra 1883 v našej obci, ministerstvu vnútra predložil bratislavský vycišpán, a po určitých zmenách dokument bol zaregistrovaný 9. februára 1884, čo je oficiálny deň vzniku Dobrovoľného hasičského zboru vo Štvrtku na Ostrove. V tom čase zbor mal k dispozícií len jednu striekačku, preto mali povolené výjazdy len do okolitých dedín, neskôr do požiarnej oblasti zboru patrili okrem Štvrtku na Ostrove aj obce Mierovo, Hubice, Čakany, Kvetoslavov, Oľdza, Tomášov a Hviezdoslavovo.

Dobrovoľný hasičský zbor podľa dostupných dokumentov kontinuálne je prítomný v našej obci s malými zmenami názvu (hasičský spolok, hasičská organizácia), pričom svoju činnosť vždy prispôsoboval zákonným normám daného obdobia a spoločenského zriadenie. Hasičský zbor okrem prevencie a hasenia požiaru v rôznych obdobiach vykonávala aj spoločensko-kultúrnu činnosť, v počiatkoch napríklad hasiči mali právo organizovať bál na hody, na Katarínu a Silvestra. V roku 1901 založili súbor dychovej hudby, ktorý vystupoval na rôznych miestnych oslavách, ale poslúžili aj smútočnú hudbu na pohreboch, v medzivojnovom období okrem dychovej hudby venovali pozornosť aj divadelníctvu, boli roky, keď mali aj viacero predstavení.

Dobrovoľný hasičský zbor vo Štvrtku na Ostrove súčasne má 23 členov, základným poslaním zboru je protipožiarna prevencia a hasenie požiaru, taktiež výpomoc Civilnej obrane v prípadoch živelnej pohromy. Cieľom zvýšenia efektivity protipožiarnej činnosti členovia zboru majú týždenne jeden nácvik. Zapájajú sa však aj do rôznych regionálnych a okresných súťaží hasičov, v prípravnom období jednotlivé činnosti nacvičujú aj dvakrát v týždni.

Hasiči sú však verní tradíciám miestneho dobrovoľného hasičského zboru, to znamená, že sa plne zapoja do kultúrno-spoločenského života obce. Hasiči organizujú bál na hody, plne sa zapoja do organizovania Dňa obce, súťaže vo varení guláša, a oni strážia bezpečnosť počas fašiangového sprievodu masiek.

Rok 2010 priniesol zásadné zmeny v živote hasičského zboru: po dlhých rokoch čakania sa podarilo získať zboru moderný cisternový hasičský automobil typu LIAZ 706, čo znamená, že členovia hasičského zboru sú schopní úplne samostatne uhasiť prípadné požiare v našej obci, nemusia čakať na pomoc profesionálnych zborov z blízkych miest. Nákup moderného hasičského automobilu im umožnila zbierka v obci, na ktorú dostali povolenie ešte v roku 2009, a tiež finančná podpora obecného úradu. V areáli miestnej školy dostali zároveň aj nové priestory, ktoré z vlastných síl prebudovali na novú požiarnu zbrojnicu. Umiestnenie novej požiarnej zbrojnice v blízkosti školy dáva možnosť hasičskému zboru znovu zapojiť študujúcu mládež do protipožiarnych aktivít, čo tiež patrí medzi pekné tradície Dobrovoľného hasičského zboru vo Štvrtku na Ostrove.

Veliteľom hasičského zboru vo Štvrtku na ostrove je Anaklét Nagy. Ďalší členovia vedenia sú: František Németh, predseda- pokladník, Anton Rajcsányi, referent pre mládež a Marián Horváth, strojník.

Webová stránka

http://dhzstvrtok.5mp.eu/web.php?a=dhzstvrtok

2% z daní

2%_tlacivo_dhz