Aktuálne správy

Rozhodnutie ÚRSO

Určenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody za obdobie 1.1.2023 – 31.12.2027

Určenie ceny za odvádzanie odpadovej vody za obdobie 1.1.2022 – 31.12.2022

Určenie ceny za odvádzanie odpadovej vody za obdobie 1.1.2017 – 31.12.2021

Určenie ceny za odvádzanie odpadovej vody za obdobie 1.7.2014 – 2016

Určenie ceny za odvádzanie odpadovej vody za obdobie 1.1.2014 – 30.6.2014