Aktuálne správy

PHSR

2023 – 2027 s platnosťou do 2030

PHSR Obce Štvrtok na Ostrove

2014 – 2022 PHSR –Mikroregión HŽO

PHSR2014_2022

príloha 11 k PHSR _ŠnO

2005 – 2014

PHSR Obce Štvrtok na Ostrove