66. Skautský zbor Sv. Jakuba

Skauting je také svetové hnutie, ktoré si dalo za cieľ výchovu mladej generácie v duchu kresťanskej morálky a národného sebavedomia. Tieto ciele si stanovil zakladateľ skautingu, anglický dôstojník Lord Robert Baden-Powell (Bi-Pi). Skautský zväz maďarskej národnosti na Slovensku bol založený v dvadsiatych rokoch minulého storočia, po zákaze činnosti bol znovu založený po nežnej revolúcií, v roku 1990. Vo Štvrtku na Ostrove organizáciou hnutia skautingu sa začalo v roku 2000 na základe iniciatívy bývalého starostu obce, Dezidera Kállayho a miestneho zastupiteľského zboru. Výcvikový tábor Skautského zväzu maďarskej národnosti na Slovensku absolvovali z našej obce Zuzana Vargaová, Ernest Nagy a Klára Eleková. Po úspešnom ukončení výcvikového tábora ako poddôstojník získala poverenie na založenia samostatného skautského zboru Klára Eleková. Skautský zbor Svätého Jakuba vo Štvrtku na Ostrove bol oficiálne zaregistrovaný 19. mája 2002, ako 66. zbor Skautského zväzu maďarskej národnosti na Slovensku.

V uplynulých rokoch do miestnej organizácie skautov sa mnohí prihlásili, ale po krátkom čase aj odišli, takže súčasne skautský zbor vo Štvrtku na Ostrove má dvadsať členov, a keďže chýbajú zatiaľ vyškolení radcovia družín, zbor pracuje ako jedna družina, ktorá sa schádza pravidelne každý týždeň. Na stretnutiach členovia družiny si osvoja základné vedomosti skautov, veľa spievajú, hrávajú a rozprávajú sa, oboznávajú sa s tradičnými remeslami a zdokonaľujú sa v zručnostiach. Ak počasie im dovolí, okamžite sa vyberú do prírody, chodia na túry, organizujú hru v méte, číselnú vojnu, a, samozrejme, skúmajú prírodné javy a zvláštnosti.

Skauti zo Štvrtku na Ostrove majú výborné kontakty so skautmi z Čenkoviec, s ktorými majú pravidelné stretnutia. V dvojmesačných intervaloch spoločne súťažia v rôznych oblastiach skautského života, ale majú ročne raz aj spoločné táborenie.

Skauti — tak, ako všade na Slovensku — pred Vianocami prijímajú betlehemské svetlo, ktoré potom roznášajú občanom našej obce, ale aj deťom v Detskom domove v susedných Čakanoch, ktorých z tejto príležitosti obdarúvajú aj s ukážkami rôznych betlehemských hier.

Vyvrcholením skautského roka je letné táborenie, ktoré dáva možnosť našim skautom na vytvorenie priateľstiev so skautmi z iných zborov a družín, ale aj na to, aby skauti zo Štvrtka na Ostrove spoznali aj prírodu ďalej od svojej domoviny, veď hostili ich už lesy z okolia Jelky, Modry, Leľe a Ravazdu v Maďarsku, ale boli domovom takýchto táborení už aj také miesta, ako kúpalisko vo Veľkom Mederi, alebo budova školy v Mužle a doma, vo Štrvrtku na Ostrove. Vyvrcholením takýchto táborení je vždy táborák, pri ktorom je možné vydiskutovať medzi sebou akékoľvek témy, samozrejme v duchu skautskej kresťanskej morálky.