Aktuálne správy

Zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

  • Robert Németh
  • Anaklet Nagy
  • František Németh
  • Agneša Lazíková, Mgr.
  • Ondrej Mészáros, Mgr.
  • Andrej Kállay, Mgr.
  • Jozef Hamar
  • Ferenc Kiss
  • Gabriela Józan Horváth, Ing.