Aktuálne správy

Spoločný stavebný úrad

Ing. Ingrid Ščepková

E-mail: stavebnyurad@ocustvrtok.sk

Tel.: +421 31 5693501

Úradné hodiny Stavebného úradu Štvrtok na Ostrove

Streda: 9:00 – 12:00 hod., 13:00-16:30 hod.