Matričný úrad

Dobosová Rita

E-mail: matrika@ocustvrtok.sk

Tel.: +421 31 5693501