Aktuálne správy

Klub dôchodcov

Iniciátorkou založenia klubu bola dvadsaťpäť členná skupina dôchodcov, ktorá na jeseň v roku 2006 sa stretla s vtedajšou starostkou obce, Kornéliou Kolláthovou, aby prediskutovali s ňou, ako by mohli pomôcť svojej obci, a v prípade núdze sami sebe. Keďže starostka obce uvítala túto iniciatívu a ubezpečila skupinu dôchodcov, že ich aktivity bude podporovať aj miestna samospráva, účastníci stretnutia sa dohodli, že si založia miestny klub dôchodcov. Pripravili potrebné dokumenty, a dali si zaregistrovať klub dôchodcov, ako samostatné občianske združenie. Stanovy klubu boli zaregistrované 15. novembra 2006, na dvojtýždenných pravidelných stretnutiach sa však čoskoro vysvitlo, že činnosti klubu by pomohlo, keby nevystupoval ako samostatný subjekt. Riešenie problému bolo dané tým, že so sídlom v Dunajskej Strede pracuje Okresná organizácia Zväzu dôchodcov Jednota, ktorá primäla klub vo Štvrtku na Ostrove, od 27. marca 2007 teda spoločenstvo našich dôchodcov je súčasťou okresnej organizácie Jednoty, i keď pracuje naďalej na základe vlastného programu.

Klub dôchodcov vo Štvrtku na Ostrove toho času má už 49 členov, ale je naďalej otvorený pre všetkých ľudí v dôchodkovom veku v našej obci. Veď základným cieľom a zmyslom klubu je od svojho vzniku, aby v dnešnej dobe, keď z medziľudských vzťahov sa vytrácajú duševné hodnoty, vytláča ich na pokraj života hon za materiálne statky, znovu si našli cestu k sebe ľudia, aby si našli čas vypočuť jeden druhého, aby sa znovu otvorili srdcia ľudí a naplnili sa s úctou a láskou k blížnemu.

Prácu klubu uznáva tak miestny zastupiteľský zbor, ako aj starosta obce Péter Őry. Vďaka ich pozitívneho prístupu k činnosti dôchodcov klub dostáva konkrétnu finančnú pomoc na zabezpečenie rôznych programov, zároveň bezplatne môže používať zasadaciu miestnosť obecného úradu na pravidelné stretnutia členov klubu. Vedenie klubu vďaka tejto veľkodušnej pomoci mohlo organizovať výlet pre dôchodcov do termálnych kúpalísk vo Veľkom Mederi a v maďarskom Mosonmagyaróváru, tiež vybudovať priateľské vzťahy s klubom dôchodcov v susedných Čakanoch, s ktorým mal náš klub už viacero stretnutí a spoločných programov.

Klub sa aktívne zapája do kultúrneho a spoločenského života našej obce, na veľkú noc vyzdobia vyrezávaný drevený stĺp v parku pred obecným úradom, zúčastnia sa výzdoby veľkého adventného venca, zákuskami čakajú na účastníkov fašiangového sprievodu masiek, na Deň obce pečú štrúdle, čo je najhľadanejšia špecialita celej akcie. Členovia klubu dôchodcov iniciovali vznik ženského spevokolu vo Štvrtku na Ostrove, v ktorom toho času sú už zastúpené aj mladšie generácie.

Predsedníčkou Klubu dôchodcov vo Štrvtku na Ostrove je Margita Posvanczová, podpredsedníčkou je Mária Mogrovicsová. Mária Rózsaová je referentka pre kultúru, pokladníčkou klubu je Rozália Kovácsová. Kontrolórom klubu je Ján Seszták.