Aktuálne správy

Prevádzkový poriadok zberného dvora

Otváracia doba

Od. 01.05. – do 30.9.

Sobota od 9,00 – 12,00 a od 13,00-do 18,00 hod.
Streda od 9,00 – 12,00 a od 13,00-do 18,00 hod.

Od. 01.10. – do 30.04

Sobota od 9,00 – 12,00 a od 13,00-do 17,00 hod.
Streda od 9,00 – 12,00 a od 13,00-do 17,00 hod.

Stiahnite si

Prevádzkový poriadok zberného dvora