Aktuálne správy

Odborné komisie

Stále komisie Obecného zasdtupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022

Komisia pre stavebníctvo, rozvoj a životné prostredie

Predseda: Robert Németh
Členovia:

 • Ing. Gabriela Józan Horváth
 • Ferenc Kiss

Komisia pre sociálne veci, menšiny, zdravotníctvo a náboženstvo

Predseda: Mgr. Andrej Kállay
Členovia:

 • Tibor Nagy
 • Mgr. Agneša Lazíková

Komisia pre bezpečnosť, poriadok, požiarna a civilná ochrana

Predseda: Nagy Anaklét
Členovia:

 • František Németh
 • Adrián Puss
 • Robert Németh

Komisia pre financie a školstvo

Predseda: Mgr. Ondrej Mészáros
Členovia:

 •  
 •  

Komisia pre šport, mládež a kultúru

Predseda: Jozef Hamar
Členovia:

 • Peter Nagy
 • Robert Nagy

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Mgr. Agneša Lazíková

Členovia:

 • Ing. Gabriela Józan Horváth
 • Robert Németh