Odborné komisie

Stále komisie Obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026

KOMISIA PRE STAVEBNÍCTVO, ROZVOJ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Predseda: Robert Németh
Členovia:

 • Gabriela Józan Horváth
 • Ferenc Kiss

KOMISIA PRE SOCIÁLNE VECI A  ZDRAVOTNÍCTVO

Predseda: Lucia Franóová
Členovia:

 • Jozef Hamar

KOMISIA PRE PRÁVA A OCHRANU MENŠÍN A PRE NÁBOŽENSTVO

Predseda: András Kállay
Členovia:

 • Tibor Nagy
 • Agneša Valacsay Lazíková

 

KOMISIA PRE BEZPEČNOSŤ, PORIADOK, POŽIARNU A CIVILNÚ OCHRANU

Predseda: Anaklet Nagy
Členovia:

 • Jozef Hamar
 • Robert Németh
 • Adrián Puss
 • František Németh (s.č.481)

KOMISIA PRE FINANCIE A ŠKOLSTVO

Predseda: András Mészáros (analytik)
Členovia:

 • András Mészáros (podnikateľ) 
 • Karol Kállay 
 • Robert Valacsay

KOMISIA PRE ŠPORT, MLÁDEŽ A KULTÚRU

Predseda: Jozef Hamar
Členovia:

 • András Mészáros (analytik)
 • András Mészáros (podnikateľ)
 • Robert Nagy

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

Predseda: Mgr. Agneša Lazíková

Členovia:

 • András Kállay
 • Robert Németh