Aktuálne správy

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce

Erb

Zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúci striebrovlasý, zlatonimbý, striebroodetý a zlatoprepásaný svätý Jakub, pravicou držiaci zlatú palicu so zlatou tekvičkou, ľavicou pred sebou nesúci zlatú knihu, v päte štítu prekrytý modrým štítom so zlatou fazetovanou hviezdou.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Štvrtok na Ostrove v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

Erb -  Stvrtok na Ostrove

Vlajka

Vlajka obce Štvrtok na Ostrove pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej(1/9), žltej(1/9), červenej(2/9), bielej(1/9), červenej(2/9), žltej(1/9) a modrej(1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j.dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Vlajka - Stvrtok na Ostrove

Pečať

Pečať obce Štvrtok na Ostrove je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ŠTVRTOK NA OSTROVE. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

pecat

Zástava

Zástava obce Štvrtok na Ostrove má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.