Aktuality

Zápis do ZŠ na školský rok 2016/2017

Zápis do ZŠ na školský rok 2016/2017 do ročníkov 1-4. s vyučovacím jazykom slovenským bude dňa 20.04.2016 v budove školy. Do ročníkov 1-9. s vyučovacím jazykom maďarským zápis sa bude konať dňa 19.04.2016.

Ďalej »