Aktuálne správy

Zástupca starostu

Robert Németh

Tel.: +421 31 5693501