Aktuális hírek

Önkéntes tűzoltó egyesület

Községünk legnagyobb múltú civil szerveződése a Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzoltó Testület, amely hivatalos bejegyzett formában immár 126 éve van jelen településünk életében. Alapszabályát 1883. szeptember 12-én készítették el Csütörtökben, a belügyminisztériumnak a pozsonyi alispán terjesztette be, elfogadására pedig 1884. február 9-én került sor. Akkoriban egy fecskendővel rendelkeztek, ezért csak a legközelebbi községekbe osztották be őket, tűzkerületük később Csütörtökre, Békére, Gombára, Csákányra, Úszorra, Olgyára, Majorházára, Félre és Vörösmajorra terjedt ki.

Az önkéntes tűzoltó testület különböző nevekkel (tűzoltó egyesület, tűzoltószervezet) és a történelmi változások függvényében más-más törvényes feltételek mellett, de gyakorlatilag azóta folyamatosan jelen van községünkben, s az idők során nemcsak a tűzvédelem és -oltás tartozott hatáskörébe, a kulturális életben is jelentős szerepe volt, megalakulása után joga volt a faluban a búcsúi bál, a Katalin-napi mulatság és a szilveszteri bál szervezése. 1901-ben fúvós zenekart (rezesbandát) is alapítottak, amely minden falusi ünnepségen, illetve a temetéseken is szerepelt. A két háború között a tűzoltók évente több színdarabot is bemutattak.

A Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzoltó Testületnek jelenleg 23 tagja van, küldetésük — vagyis a tűzmegelőzés (preventív ellenőrzések) és tűzoltás, illetve a katasztrófa-elhárítás — lehető legjobb ellátása érdekében heti rendszerességgel tartanak gyakorlást. Részt vesznek a tűzoltók regionális és járási versenyein is, olyankor heti két gyakorlást tartanak. A csallóközi tűzoltók azonban ragaszkodnak őseik egyéb tevékenységéhez is, hagyományosan ők szervezik falunkban a búcsúi mulatságot, bekapcsolódnak a gulyásfőző-versenybe, a Falunap megszervezésébe és lebonyolításába, a Dőre-járás alkalmával pedig a felvonulás biztonságáért felelnek.

2010-ben jelentős változás állt be a helyi tűzoltó testület életében: a falu lakosságának adományaiból, a polgármesteri hivatal támogatásával és saját forrásokból sikerült megvásárolnia a szervezetnek egy modern, minden igényt kielégítő, LIAZ 706-os típusú fecskendőautót, amely által kárelhárító munkájuk hatékonysága a többszörösére nőtt, egyedül is képesek falunk területén megfékezni az esetleges tűzeseteket. Ezzel egy időben átköltöztek az iskola területére, ott alakították ki az új tűzoltószertárt, az e célra kijelölt épület felújításával és kibővítésével. A testület vezetői számára külön öröm, hogy a székhely megváltozásával közel kerültek községünk tanuló ifjúságához, hiszen a tűzoltók hagyományai közé tartozik a szoros együttműködés a helyi iskolával és óvodával, amely azonban az utóbbi években gyakorlatilag szünetelt. Most tehát újra adottak a feltételek a kapcsolatok szorosabb kiépítésére.

A csallóközcsütörtöki tűzoltók parancsnoka Nagy Anaklét. A vezetőség további tagjai: Németh Ferenc, elnök-pénztáros, Rajcsányi Antal, ifjúsági felelős és Horváth Marián, gépész.

Weboldal

http://dhzstvrtok.5mp.eu/web.php?a=dhzstvrtok

2%-os adófelajánlás

2%_os adófelajánlás_ÖTT