Aktuális hírek

66-os számú Szt. Jakab cserkészcsapat

A cserkészet olyan világmozgalom, amely elsősorban az ifjúság nevelését tűzte céljául, értékrendje pedig a valláserkölcsön és a nemzeti öntudaton nyugszik — alapítója, az angol katonatiszt, lord Robert Baden-Powell (Bi-Pi) szándékai szerint.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a múlt század húszas éveiben alakult, majd betiltását követően a rendszerváltás után, 1990-től fejt ki aktív tevékenységet. Csallóközcsürtörtökben Kállay Dezső egykori polgármester és a helyi önkormányzat ösztönzésére 2000-ben kezdődött meg a cserkészmozgalom szervezése, Varga Zsuzsanna, Nagy Ernő és Elek Klára vett részt a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség kiképzőtáborában. A segédtisztképző tábor sikeres abszolválása után Elek Klára kapott felhatalmazást önálló cserkészcsapat megszervezésére, bejegyzésére pedig 2002. május 19-én került sor. A Csallóközcsütörtöki Szent Jakab Cserkészcsapat a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 66. cserkészcsapataként kezdett dolgozni.

Az elmúlt nyolc év alatt sokan jelentkeztek a csapatba, néhányan elfordultak tőle, így jelenleg több mint húsz tagja van a cserkészcsapatnak, amely őrsvezetők hiányában egy őrsben működik. Az őrs heti rendszerességgel tart foglalkozást. Az összejöveteleken az őrs tagjai elsajátítják a kötelező cserkésztudást, sokat énekelnek, kézműveskednek, játszanak, beszélgetnek. Amint az időjárás engedi, a foglalkozásokat a szabadban tartják, túráznak, métáznak, számháborúznak és ismerkednek a természettel. Közben sikerült baráti kapcsolatot kialakítaniuk a csenkei cserkészekkel, akikkel rendszeresen kéthavonta vetélkedőkön, versenyeken találkoznak, évente kétszer pedig háromnapos közös tanyázást tartanak.

Karácsony előtt fogadják falunkban a betlehemi lángot, amelyet eljuttatnak a családokhoz, illetve a csákányi gyermekotthon lakóihoz is, minden alkalommal betlehemi játékokkal kedveskedve a vendéglátóiknak. A cserkészév kimagasló programját jelenti a tagok számára a nyári táborozás, amely lehetőség arra is, hogy más cserkészcsapatok tagjaival és munkájával is megismerkedhessenek a csallóközcsütörtöki cserkészek. A táborozások során ideiglenes otthont adtak már cserkészeinknek a jókai, a lelédi, a modori és a magyarországi ravaszdi erdei tisztások, de a nagymegyeri tornaterem vagy a muzslai, illetve a csallóközcsütörtöki alapiskola épülete is. A tábori tartózkodás alatt a gyerekek megtanulnak a közösségért élni és dolgozni, közösségben gondolkodni. A táborozás elengedhetetlen és felemelő pontja a tábortűz, amely mellett a beszélgetések jelentik a nevelést, például a cserkészbölcsek szavainak-intelmeinek értelmezését:

Ha érzed, hogy erős a karod, szíved bátor, s messze néz szemed,
Azt a holnapot akarod, mely napfényes életbe vezet,
Merészen lépj, indulj el velünk,
Sokan, együtt, csodákat művelünk.