Oznámenie o výrube drevín – 2019

Oznámenie o výrube drevín

podľa  § 47 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody   a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o ochrane prírody a krajiny

Oznamujeme obyvateľom obce, že z poverenia SPP – distribúcia, a.s.  budú vykonávať výrub drevín v ochrannom pásme plynovodov.

Údaje o pozemku, na ktorom dreviny určené na výrub rastú

Katastrálne územie: Štvrtok na Ostrove

Údaje o drevine

 1. Čerešňa – obvod 180 cm, 1 ks  /č.d. 116, Štvrtok na Ostrove/
 2. Čerešňa – obvod 47 cm, 1 ks  /č.d. 120, Štvrtok na Ostrove/
 3. Čerešňa – obvod 37, 34, 31, 20 cm 4 ks  /č.d. 120, Štvrtok na Ostrove/
 4. Čerešňa – obvod 32, 30, 48, 26 cm, 4 ks  /č.d. 120, Štvrtok na Ostrove/
 5. Čerešňa – obvod 34, 53, 26, 28 cm, 4 ks  /č.d. 120, Štvrtok na Ostrove/
 6. Tuja – obvod 41 cm, 1 ks  /č.d. 126, Štvrtok na Ostrove/
 7. Smrek – obvod 82, 53, 33 cm, 3 ks  /č.d. 129, Štvrtok na Ostrove/
 8. Tuja – obvod 49 cm, 1 ks  /č.d. 130, Štvrtok na Ostrove/
 9. Tuja – obvod 36, 36, 46, 31 cm, 4 ks  /č.d. 219, Štvrtok na Ostrove/
 10. Tuja – obvod 26, 35, 56, 29 cm, 4 ks  /č.d. 222, Štvrtok na Ostrove/
 11. Tuja – obvod 37, 26, 27, 25, 24 cm, 5 ks  /č.d. 256, Štvrtok na Ostrove/
 12. Tis – obvod 30, 32, 28, 26, 28, 30, 26 cm, 6 ks  /č.d. 259, Štvrtok na Ostrove/
 13. Tuja – obvod 43 cm, 1 ks  /č.d. 292, Štvrtok na Ostrove/
 14. Čerešňa – obvod 97 cm, 1 ks  /č.d. 456, Štvrtok na Ostrove/
 15. Borovica – obvod 88, 50, 30 cm, 3 ks  /č.d. 519, Štvrtok na Ostrove/
 16. Tuja – obvod 45, 35, 27 cm, 3 ks  /č.d. 519, Štvrtok na Ostrove/
 17. Smrek – obvod 38 cm, 1 ks /č.d. 519, Štvrtok na Ostrove/

Odôvodnenie nutnosti výrubu drevín

Výrub v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a   doplnení niektorých zákonov (ďalej len EZ). V   zmysle § 79 ods 2 písm. e) je šírka ochranného pásma predmetného plynovodu stanovená na 2 m.

Vo Štvrtku na Ostrove, 15.2.2019                                   

Mgr. Őry Péter
Starosta obce

comments powered by Disqus