Aktuálne správy

Oznámenie

Vláda 8. februára opätovne predĺžil núdzový stav na Slovensku. Z  uvedeného dôvodu Obecný úrad Štvrtok na Ostrove bude zatvorený až do odvolania núdzového stavu.

Na matrike bude v pracovných dňoch zabezpečená telefónna služba od 8.00  do 14.00 hod. na tel.čísle 0315693501 výlučne v prípade pohrebu či sobáša. Mimo pracovného času výlučne v hore uvedených prípadoch je možné volať na telefónne číslo 0911969559.

Zamestnanci úradu žiadajú klientov, aby neodkladné úradné záležitosti vybavovali telefonicky v dňoch pondelok, streda od 8.00 -12.00, 13.00- 15.30, a v piatok od 8.00 do 12.00 hod (0315693501) alebo e-mailom v každý pracovný deň (ziadosti@ocustvrtok.sk , matrika@ocustvrtok.sk).

comments powered by Disqus