Vöröskereszt

A vöröskereszt a világ legismertebb és legrégibb mozgalma, Genfben alakult meg 1863-ban a háborús sebesültek megsegítésére az a Nemzetközi Bizottság, amely aztán 1876-ban kibővítette feladatrendszerét és felvette a Nemzetközi Vöröskereszt nevet. A mozgalomnak a közép-európai régióban is nagy hagyománya van, a Magyar Szent Korona Országai Vörös – Kereszt Egylete már 1881. május 16-án megtartotta alakuló kongresszusát, amely 1882. január 20-án lett a Nemzetközi Vöröskereszt egyenjogú tagja. Az első világháború után ezt a hagyományt folytatta az 1919. február 1-jén megalakult Csehszlovák Vöröskereszt, amely munkája a második világháború időszakában megszakadt és csak 1948 után szerveződött újjá. Ekkor alakult meg először szervezett formában községünkben is a Vöröskereszt, a korábbi időszakot illetően sem levéltári adat, sem sajtóhír nem áll a rendelkezésünkre arról, hogy a korábbi időszakban működött volna Vöröskereszt-szervezet Csallóközcsütörtökben. A Vöröskereszt Csallóközcsütörtöki Helyi Csoportja viszont azonnal tagja lett az önállósult Szlovákiában 1993. május 8-9-én megalakult Szlovák Vöröskeresztnek.

A helyi csoport szervezését Pénzes Katalin pedagógus vállalta magára, a szervezet megalakulása után őt választották elnökké a tagok. Az alakító-elnököt a vezetői poszton Bors Mihály követte, a hetvenes években pedig Krommel Mária volt a helyi csoport elnöke, majd 1978-tól 2013-ig Szalay Alica. Jelenleg az elnök Lazík Károly.

A Vöröskereszt Csallóközcsütörtöki Helyi Csoportja a mozgalom nemzetközileg meghatározott keretei között fejtette és fejti ki tevékenységét, vagyis magára vállalta községünkben az egészségügyi felvilágosító munka szervezését és végzését a lakosság körében, véradókat toborzott, közreműködött a különböző akciók zavartalan lebonyolításában, elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezett és közreműködött az elemi csapások elhárításában, különös tekintettel az elsősegélynyújtásra. A helyi csoportnak jelenleg 50 tagja és 35 véradója van, köztük három Jánsky-aranyérmes is, nevezetesen Hamar István, Noszek Tivadar és Lazík Károly.

A helyi csoport munkáját a vezetőség irányítja, amelynek Lazík Károly elnökön kívül tagja még Podobek Judit (pénztáros), Rózsa Renáta (véradó referens), Nagy Péter (titkár), Nagy Mária, Kiss Erzsébet ( egészséügyi és szociális referens ), valamint az ellenőr, Hamar József.

A Vöröskereszt Csallóközcsütörtöki Helyi Csoportja a hasonló szervezetekre jellemző munkán túl egyéb társadalmi aktivitást is kifejt. Rendszeresen kétnapos üdülést szervez a párkányi Vadas Termálfürdőben a véradók számára, novemberben pedig találkozóra hívja az egykori váradókat, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt ezen a téren már nem tudnak aktívak lenni. Októberben a falu lakosságának bevonásával szervezi meg a “véradók bálját”, ennek keretében adják át az arra jogosult véradóknak a Jánsky-érmek különböző fokozatát. Szinte az egész falu bekapcsolódik a helyi csoport által életre hívott és immár hagyományos Dőre-járásba, amelyre évente februárban kerül sor. Karácsony előtt pedig a jótékonysági akciókba kapcsolódik be a Vöröskereszt Csallóközcsütörtöki Helyi Csoportja, a falu idős vagy egészségkárosult, egyedülálló polgárait látogatják meg tagjai és adnak át nekik az ünnephez illő ajándékcsomagot.