Aktuális hírek

Meghívás a testületi ülésekre

Csallóközcsütörtök Község Polgármestere
Csallóközcsütörtök, 2019. június 10.

Meghívó

A SZNT T.t. 369/1990 számú a községi önkormányzatokról szóló törvénye 13-as paragrafusa, 4-ik bekezdése a) pontja értelmében összehívom a Csallóközcsütörtöki Helyi Önkormányzati Képviselőtestületének 5. ülését, amely a Községháza üléstermében lesz megtartva 2019. június 14 -én, pénteken 18.00 órai kezdettel a következő programmal:

 1. Megnyitó
 2. A képviselőtestületi ülés programjának jóváhagyása
 3. A javasló bizottság és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
 4. A határozatok ellenőrzése
 5. A 2018-as év zárszámadásának elfogadása a főellenőr állásfoglalásával együtt
 6. A község által alapított társaság „Obecný podnik ŠnO, s.r.o.” 2018-as évi zárójelentésének jóváhagyása
 7. A község 2018-es évi zárójelentésének jóváhagyása
 8. A község 2019-as költségvetésének 2. módosító javaslata
 9. A főellenőr munkaterve a 2019-as év II. félévére
 10. A kistyúkfarom területi rendezésének megvitatása
 11. A kultúrház átépítési költségvetésének módosító javaslata, valamint a kivitelező céggel kötött szerződés módosító javaslata
 12. A Csallóközcsütörtöki ÖTT kérvénye garázs vásárlására
 13. Egyebek
 14. Vita
 15. Befejezés

Mgr. Őry Péter
polgármester