Csemadok

Csallóközcsütörtökben az ország többi magyarok által lakott településéhez hasonlóan az ötvenes évek legelején alakult meg a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregylete, miután a negyvenes évek végén visszakapták a csehszlovákiai magyarok állampolgári jogaikat, és hivatalos engedélyt kaptak arra, hogy kultúrájuk és anyanyelvük ápolása céljából saját társadalmi szervezetet hozzanak létre. A teljes névből alakult ki a “Csemadok” betűszó, amely a társadalmi változások során és az egykori Csehszlovákia felbomlását követően “márkanévként” maradt meg, de ma már alapszervezetünk teljes neve a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség — Csemadok Csallóközcsütörtöki Alapszervezete.

A krónikák tanúsága szerint az alapszervezetben elsősorban a szép szó művészetén keresztül próbálták elődeink elérni a magyar kultúra támogatását és anyanyelvünk fejlesztését, minthogy Csallóközcsütörtök a korán polgárosodott falvak közé tartozik, ahol az élő folklór már a század elején feledésbe merült. Az alapszervezetben a vers- és prózamondás, a színjátszás és az irodalmi összeállítások, író-olvasó találkozók jelentették a munka legerőteljesebb részét, illetve vegyeskar működött az alapszervezetben, amely a környékbeli falvakban is gyakran fellépett, de honismereti kirándulásokat is szerveztek az alapszervezet vezetői a tagság számára Magyarországra, illetve Csehszlovákia különböző régióiba. Többször szerepelt falunkban a komáromi hivatásos színjátszó együttes, a Jókai Színház, illetve annak jogelődje, a MATESZ.

A krónikák szerint a Csemadok életében jelentős szerepet játszottak a helyi alapiskola tanítói, Jankovich Antal, Molnár Mária és Dušek Margit. A szervezet különösen aktív időszaka a hatvanas évek végére és a hetvenes évek elejére tehető, akkor a tagok száma elérte a kétszázat, ebben az időszakban az elnöki posztot Balla Kálmán töltötte be, 1975-től Pfundtner József látta el ezt a tisztséget, 1999-től pedig Sill Zsuzsanna vezeti az alapszervezet munkáját, amelynek jelenleg mintegy száz tagja van.

Az alapszervezet az utóbbi években nagy figyelmet szentel a fiataloknak. Rendszeresen megemlékezik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról, ahol a helyi alapiskola diákjai adnak műsort, verses-zenés összeállítást. Az alapiskolával való együttműködés eredményeként évente novemberben szervezik az Anyanyelv hónapja versenysorozatot, amely irodalmi, fogalmazási és nyelvtani vetélkedőket takar. 2005-től havi rendszerességgel szervez játszóházat a 6-15 éves korosztálynak, amely célja a népi mesterségek felelevenítése, a hagyományőrzés és a fiatalok kreativitásának a fejlesztése. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2007-től július első hetében táborszerű foglalkozással is tarkítják a diákok nyári szünetét. Népszerűek azonban a fiatalok körében a Csemadok által szervezett nyári vándortáborok is, ez idáig Smolenicét, Dubovát, Zochová chatát és Počúvadlót látogatták meg ebben a formában a szervezet tagjai és a fiatalok.