Óvoda

A község magyar tannyelvű óvodája szép, csendes környezetben, a falu közepén helyezkedik el. Szerencsére nem küszködünk gyermekhiánnyal így maximális létszámmal két csoportot üzemeltetünk. Az épület négy pavilonból tevődik össze: kettő pavilonban vannak a külön bejáratú játszó szobák a hozzá tartozó öltözővel, szociális helyiségekkel, egy pavilonban helyezkednek el a hálótermek. A gyermekek étkeztetése saját konyhánkról történik.

Az épületet nagy udvar veszi körül homokozóval, mászókával, hintával felszerelve. Az udvari játékeszközöket az elmúlt években folyamatosan bővítettük.

Az óvoda teljes felszereltsége jónak mondható, tárgyi feltételeink megfelelőek, az épületet viszont teljes mértékben fel kellene újítani. Sajnos anyagi okok miatt ez a távlati tervek közé tartozik. Ennek ellenére az épületen évente rendszeresen elvégeznek kisebb – nagyobb újítást, karbantartást, melyek nélkülözhetetlenek a zavartalan működéshez. A nyár folyamán a kiscsoportos gyerekek öltözője lett felújítva az összekötő folyosóval együtt.

Új- asztalokkal, székekkel, öltözőszekrényekkel, törülközőtartókkal leptük meg a gyerekeket, szülőket szeptemberben.

Az óvodai élet megszervezéséhez, fejlesztésekhez és a mindennapi élethez szükséges tárgyi eszközök beszerzése a költségvetés függvényében tovább folytatódik. Az egész napos oktató-nevelő munkát négy óvónő biztosítja. Óvodánkban minden területen szakképzett munkatárs dolgozik, így személyi feltételeink megfelelnek a követelményeknek, törvényi előírásoknak.

Az oktató – nevelő munka folyamata a napirend keretében valósul meg. A napirend a gyermekek óvodai életében a rendszerességet, óvodai életrendjét határozza meg. Megfelelő időkeretet biztosit az étkezésre, a mozgásra, a szabad levegőn való tartózkodásra, az aktív és passzív pihenésre és egyéb tevékenységekre, különös tekintettel a játékra. Ebből következik, hogy a legtöbb időt a napirendben erre a tevékenységre fordítjuk. A játékban megvalósíthatóak a különböző fejlesztési feladatok, melyhez a tanító nénik elegendő időt, nyugodt légkört, megfelelő helyet valamint színes, esztétikus, jó minőségű játékeszközt biztosítanak.

A torna és a mozgásos játékok szerves részei mindennapjainknak. Elősegítik a harmonikus, összerendezett nagy és kismozgások fejlődését. A mozgásigény kielégítését óvodánk épületén belül és az udvaron biztosítjuk. Mindkét csoportban van mozgást fejlesztő játékeszköz, a nap megfelelő időszakában mozoghatnak rajta a gyerekek. Az eszközöket a csoportok cserélik egymás között, hogy minél változatosabb, sokoldalúbb mozgást biztosítsunk a gyermekek számára. Udvarunk nagy füves területei lehetőséget nyújtanak mozgásos játékok szervezésére, nagy helyigényű ügyességi, fogó és versenyjátékok szervezésére. Mászókáink, hintáink, kosárlabda palánkunk és egyéb, az udvaron megtalálható, változatos eszközeink biztosítják a sokszínű mozgásos tevékenység feltételeit. A játék és a mozgás mellett sokoldalúan gazdagítjuk és fejlesztjük a gyermekek személyiségét különböző edukációs tevékenységi formákkal.

Pedagógiai munkánkat a „Nevetni, felfedezni és csodálkozni,“ iskolai nevelési program alapján végezzük, mely összhangban van ISCED O állami művelődési program céljaival. Programunkat az évszakok és a jeles napok köré építettük. Vers – mese, ének – zene, énekes játékok, rajzolás, mintázás, kézimunka, környezet megismerése, matematikai képzetek kialakítása, óvodai munkajellegű tevékenységek, tanulás, melyet áthat a játékosság ez jellemzi programunk jellegét.

Az alapfunkciókon túl igény szerint 4 éves kortól biztosítjuk az angol nyelv oktatását is, angol lektor segítségével. A szlovák nyelvvel való ismerkedés óvodai nevelésünk szerves része. Szlovák gyermekirodalmi, zenei, népi játékok és szituációs tevékenységek segítségével változatos módon szervezzük meg a gyakorlást. Mivel egyre több szlovák gyermek látogatja óvodánkat a magyar nyelv használata mellett a szlovák kommunikációs helyzetekkel is biztosítjuk az utánzáson alapuló nyelvgyakorlást. Így kölcsönösen elsajátítják egymás anyanyelvét. Októbertől az előző évhez hasonlóan zumba is van, ami nagyon közkedvelt a gyerekek körében.

A nevelő-oktató munka mellett rengeteg programot kínálunk számukra az év folyamán. A jeles napokhoz fűződő rendezvényeink kapcsán műsort készítünk, ahol a szülők ízelítőt kapnak abból, mit tanultak a gyerekek az óvodában.

Óvodásaink mindennapjai

Invalid Displayed Gallery