Aktuális hírek

Barátság vadászegyesület

A Csallóközcsütörtöki Barátság Vadásztársaság hivatalosan 1962-ben alakult meg, de ez nem azt jelenti, hogy falunk kataszterében senki nem gondoskodott korábban a vadállományról és a természeti környezetről.

A vadászok munkáját és a vadászkörzetek kialakítását viszonylag szigorú törvények szabályozzák, ez az oka annak, hogy az önálló szervezet csak 1962-ben alakulhatott meg, korábban ugyanis a falu határát más, nagyobb egységbe sorolva látták el a helyi vadászok — közvetlenül az önállósulás előtt Somorja volt a vadászkörzet központja. Az önállósuláskor a csallóközcsütörtöki szervezet elnöke Sill Mihály volt, a törvények pedig 2 800 hektárban állapították meg vadászkörzetünket, mert Csallóközcsütörtökhöz tartozott a szomszédos községek — Csákány, Béke — kataszterének egy-egy része is. Ez a helyzet 1994-ben változott meg újra, akkor váltak önállóvá az említett községek vadászszervezetei, ami által jelenleg a Csallóközcsütörtöki Barátság Vadásztársaság körzete 1 200 hektárnyi területet foglal magába. Időközben a szövetség élén több csere is volt, 1972-től négy éven át Anton Dzihanik töltötte be az elnöki posztot, 1976-tól Sill József vezette a szervezetet, majd 1992-ben rövid időre újra Anton Dzihanik lett az elnök, de még ebben az évben átvette tőle a stafétabotot a jelenlegi elnök, Berger János.

A vadászok alapvető feladata, hogy jó kondícióban tartsák a vadállományt és megfelelő környezetet biztosítsanak számukra. A feladat a szó legszorosabb értelmében egészéves munkát igényel, hiszen télen a vad etetése a legfontosabb feladat, tavasszal általában a vadállomány egészségi és fizikai állapotának a felmérése zajlik az erdők és mezős területek tisztítása mellett, nyáron és ősszel pedig a vadállomány etetéséhez szükséges takarmány megtermelése, illetve felvásárlása, raktározása zajlik. Bár az utóbbi években meglehetősen gyakran fordult elő, hogy a tél alig hozott havat és ritkán fagyott, a vadászoknak azonban mindig arra kell készülniük, hogy legalább két hónapig fagyos és hófedte területen kell ellátni a vadállományt. Ezért általában 250 métermázsa kukoricát, 20-30 métermázsa búzát, illetve mintegy 1 500 kilogramm szárított lucernát termelnek, illetve vásárolnak a vadászok éves szinten. Fontos feladat a vadászok számára, hogy megtartsák a megfelelő arányt az egyes vadfajták között, és a beteg állatokat minden esetben likvidálják.

A Csallóközcsütörtöki Barátság Vadásztársaság alapvető küldetése mellett bekapcsolódik a faluközösség életébe is, hagyományosan a vadászok szervezik a szilveszteri bált és rendszeres résztvevői a helyi gulyásfőző versenynek is.

A Csallóközcsütörtöki Barátság Vadásztársaságnak 10 tagja és egy tagjelöltje van. A társulás és a vezetőség munkáját Berger János elnök irányítja, a vezetőség további tagjai: a helyettesítő gazda Varga László, a pénztáros Tóth Sándor, a titkár pedig Mogrovics Mihály. A társulás ellenőre Berger Tamás.