Zápis do ZŠ na školský rok 2017/2018

Riaditeľka ZŠ v Štvrtku na Ostrove oznamuje obyvateľom, že zápis do ZŠ na školský rok 2017/2018 do ročníkov 1-4. s vyučovacím jazykom slovenským sa bude konať  dňa 20.04.2017 v budove školy v čase od 15.30 do 18.00 hod . Do ročníkov 1-9. s vyučovacím jazykom maďarským sa zápis bude konať  dňa 19.04.2017 v čase od 15.30 hod do 18.00 hod.

comments powered by Disqus