Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

Kolektív základnej školy 1.-4. ročník Štvrtok na Ostrove

  • Mgr. Eva Fodorová - riaditeľka, triedna učiteľka
  • Mgr. Alexandra Vargová- triedna učiteľka
  • Mgr. Helena Hombauerová – asistentka
  • Bc. Ingrid Šnircová – učiteľka ŠKD
  • Lívia Danielová- upratovačka

Zoznam žiakov v školskom roku 2014/2015:

1. ročník: Aghová Kristína, Beňo Andrej, Kász Viktor, Mundi Kristián, Mundy Martin, Sipos Michal, Szegfü Tomáš

2. ročník: Gregušová Natália, Kuki Oskar, Noszek Robert, Rigo Marián,Šarközi René

3. ročník: Falat Šimon, Gregušová Linda, Horváth Marian,Mogrovič Adrián,Sipos Martin

4. ročník: Ágh Filip, Horňáková Kristína, Mundyová Katarína,Síposová Jázmin Andrea

Učitelia

I. trieda – 1. a 3. ročník – Mgr. Vargová
II. trieda – 2. a 4. ročník – Mgr. Krnčanová

Každodenný život žiakov základnej školy