Odborné komisie

Stále komisie Obecného zasdtupiteľstva na volebné obdobie 2014-2018

Komisia pre stavebníctvo, rozvoj a životné prostredie

Predseda: Kiss Ferenc
Členovia:

 • Ing. Gabriela Józan Horváth
 • Alexander Németh,
 • Alfréd Posvancz,
 • Robert Németh

Komisia pre sociálne veci, menšiny, zdravotníctvo a náboženstvo

Predseda: Ing. Gabriela Józan Horváth
Členovia:

 • Ľudovít Puss,
 • Katarína Mészárosová,
 • Július Kuki

Komisia pre bezpečnosť, poriadok, požiarna a civilná ochrana

Predseda: Nagy Anaklét
Členovia:

 • Tomáš Gasparek,
 • František Németh,
 • Adrián Puss,
 • Robert Németh

Komisia pre financie a školstvo

Predseda: Kállay Károly
Členovia:

 • András Mészáros,
 • Ing. Róbert Valacsay

Komisia pre šport, mládež a kultúru

Predseda: Németh František
Členovia:

 • Tamás Puss,
 • Robert Németh